Oferta

Świadczymy usługi w zakresie następujących prac:

1. Wykonawstwo obiektów budowlanych:
  - budynków mieszkalnych,
  - obiektów biurowych i usługowych,
  - obiektów użyteczności publicznej,
2. Remonty, adaptacje i modernizacje istniejących obiektów,
3. Roboty ziemne,
4. Roboty instalacyjne,

5. Docieplenia elewacji zewnętrznych,
6. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
7. Budownictwo drogowe:

  - parkingi
  - chodniki
8. Wynajem koparko-ładowarek